BAHASA SUNDA

Bitotama Khurukshetra Arjawinangun


Gambar : adu jago, tanding pencak silat

Sok aya kabiasaan di wilayah urang boh di saantèro nusantara, atawa sabahagian wilayah anu kaitung kuat nyekel kabudayaan, kaasup di wilayah tatar sunda, bahkan teu tanggung-tanggung ieu kagiatan teh geus digelarkeun dina mèdia-mèdia digital, dipintonkeun kunu disebut para ahli metafisik (paranormal), nu pasti maranèhanana geus kasohor kupangabisana, bahkan ieu kagiatan teh kacida dipikaresep ku sawarèhna manusa jaman kiwari. Sangkan èta kagiatan leuwih di pikaresep nepika sok makè èmbel-èmbel praktèk anu teu dimenangkeun ku syarèat agama. Pikeun ngayakeun hal samodèl kitu lain pasu’alan anu gampang, aya anu tapa brata (nyepèn) heula, aya anu puasa heula, jeung pagawèan anu sejena anu dipercaya bisa ngabuahkeun kana hasilna èta pakakas.

Lanjutkan membaca “Bitotama Khurukshetra Arjawinangun”